دورن (واگذاری امتیاز حق کسب و پیشه)
رستوران غذای خانگی با فروش بالا در لیمان، کنیالتی، آنتالیا


قیمت: 370.000 لیر


ویدیو:

TURKISHADS.COM

توضیحات:

فروش روزانه بالا

با مشتریان ثابت روزانه و مشتری بیرون بر

قراردادهای شرکتی ارسال غذا که پس از فروش به خریدار انتقال می یابد

بر خیابان اصلی آتا ترک

آماده کار و نیازی به هیچ گونه هزینه برای ادامه کار ندارد


برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.