دورن رستوران برگر خانگی در دانشگاه آکدنیز، آنتالیا


قیمت: 210.000 لیر


ویدیو:

TURKISHADS.COM

توضیحات

تنها دارنده مجوز برگر خانگی (در دانشگاه آکدنیز دو میدان رستورانی چارشی و یاکوت با فاصله زیاد از یکدیگر وجود دارند. طبق مقررات هر رستوران دارای یک مجوز منحصربفرد در هر میدان می باشد و اگر رستورانی دارای مجوزی برای ارائه خدمتی باشد، دیگر رستوران ها اجازه ارائه این خدمت را ندارند.)

نزدیک به دانشکده هایی با ظرفیت شانزده هزار نفر دانشجو است و خوابگاه پنج هزار نفره دانشجویان دختر

میدان چارشی، جی پارک، دانشگاه آکدنیز، آنتالیا

در حال حاضر به علت تعطیلی دانشگاه ها رستوران فعال نمی باشد.


برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.